یک شهروند کُرد پس از ١٧ سال زندان از اعدام رهایی یافت

یک شهروند کُرد به نام "فریده صالحی" اهل مریوان پس از ١٧ سال حبس با کمک خیرین، فعالین مدنی و حقوق بشری ضد اعدام از اعدام نجات پیدا کرد و از زندان آزاد شد.

این شهروند ٤٥ ساله، ١٧ سال پیش به اتهام "قتل همسرش" بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.

فریده صالحی با پرداخت دیە ۲٦۰ میلیون تومان بە خانوادە مقتول از اعدام نجات پیدا کرده است.

این زندانی ١٧ سال حبس خود را در زندان‌های مریوان و سنندج سپری کرده است.