یک شهروند کُرد پس از اتمام بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد

روز چهارشنبه بیست و یکم آبان‌ماه، یک شهروند کُرد به نام "عبدالغنی درویشی" اهل ارومیه پس از اتمام بازجویی از اداره اطلاعات این شهر به زندان ارومیه منتقل شده است.

این شهروند حدود هفت ماه پیش بدون ارائه حکم قضایی به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کردستانی" از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

عبدالغنی درویشی طی مدت بازداشت از "دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم" بوده است.