یک شهروند کُرد در سقز بازداشت شد

روز یکشنبه هشتم تیرماه، یک شهروند کُرد به نام "بهمن رسولی" اهل سقز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردید.

نیروهای امنیتی بدون ارائه مجوز قانونی این شهروند را در محل کارش بازداشت کردند.

این شهروند کُرد پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل و از سرنوشت وی اطلاعی در دسترس نیست.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت این شهروند کُرد اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.