یک شهروند کُرد با قرار وثیقه سنگین از زندان نقده آزاد شد

روز دوشنبه شانزدهم تیرماه، یک شهروند کُرد به نام "محمد ابراهیم‌زاده" اهل روستای "خرنج" از توابع پیرانشهر با قرار وثیقه ٨٠٠ میلیون تومانی از زندان نقده آزاد گردید.

این شهروند کُرد روز شنبه چهاردهم تیرماه پس از اتمام بازجویی‌ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه به زندان نقده منتقل شده بود.

محمد ابراهیم‌زاده روز یکشنبه یازدهم اسفندماه ٩٨ به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شده بود.