یک شهروند پیرانشهری با قرار وثیقه از زندان نقده آزاد شد

روز چهارشنبه هجدهم تیرماه، یک شهروند کُرد به نام "سلام بازرگانی" اهل شهر "پسوه" پیرانشهر با قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی از زندان نقده آزاد شده است.

این شهروند کُرد روز شنبه چهاردهم تیرماه پس از اتمام بازجویی‌ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه به زندان نقده منتقل شده بود.

این شهروند کُرد روز یکشنبه یازدهم اسفندماه ٩٨ بدون ارائه مجوز قانونی به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه انتقال یافته بود.