یک جوان کُرد در کرماشان بازداشت گردید

روز چهارشنبه هفتم اسفندماه، یک جوان کُرد به نام "حسین صمدی" فرزند علی اهل کرماشان توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شد.

این جوان کرماشانی بدون ارائه مجوز قانونی بازداشت و سپس به مکان نامعلومی انتقال یافته است.

نیروهای اطلاعاتی این جوان کُرد را به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت کرده‌اند.

تا کنون اطلاع دقیقی از سرنوشت این جوان بازداشت شده به دست نیامده است.

در همین رابطه نیز، روز سه‌شنبه ششم اسفندماه، نیروهای اطلاعاتی یک جوان کُرد به نام "سیروان محمدی" اهل ارومیه را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

همچنین چند روز قبل، یک جوان کُرد به نام "پویا پروانه" ١٨ ساله فرزند عبدالله در نزدیکی مرز اشنویه از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده است.