کارگروه \"آگاه‌سازی و پیشگیری از جرم\" شهروندان کُرد را تهدید به برخورد می‌کند

آژانس کُردپا: کارگروه \"آگاه‌سازی و پیشگیری از جرم\" شهروندان کُرد را تهدید می‌کند که از عضویت در کانال‌های منتسب به احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران در فضای مجازی خودداری نمایند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، کارگروه \"آگاه‌سازی و پیشگیری از جرم\" با ارسال پیام در فضای مجازی برای شهروندان کُرد، آنان را تهدید کرده‌ که از عضویت عضویت در کانال‌های منتسب به احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران در فضای مجازی خودداری کنند.

کارگروه \"آگاه‌سازی و پیشگیری از جرم\" شهروندان کُرد را تهدید کرده که عضویت در گروه‌ها و کانال‌ها و صفحات اینستاگرامی احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران \"مجرمانه و غیرقانونی\" بوده و استمرار حضور آنان در این کانال‌ها، پیگیرد قاطع و شدید قضایی متوجه آن‌ها خواهد کرد.

کارگروه \"آگاه‌سازی و پیشگیری از جرم\" اعلام کرده است که شهروندان کُرد باید سریعا از عضویت در کانال‌های احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران در فضای مجازی خارج شوند و از هرگونه ارتباط گیری احتمالی با مدیران و اعضای این گروه‌ها جداً اجتناب نمایند.

کارگروه \"آگاه‌سازی و پیشگیری از جرم\" تأکید کرده است که \"عبور از خط قرمزهای قوانین و مقررات امنیت ملی به هیچ وجه قابل مسامحه نبوده\" و با نقض‌کنندگان قوانین و هوداران احزاب کُرد به صورت \"قاطع و شدید، برخورد قانونی و قضایی\" خواهد شد.