چهار شهروند کُرد پس از احضار به اداره اطلاعات میاندوآب بازداشت شدند

روز شنبه یکم شهریورماه، ماموستا عبدالکریم تاران، امام جمعه روستای "ابراهیم آباد" از توابع میاندوآب و خالق برجسته، کامران توان و سلیمان زند اعضای شورای این روستا پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند.

به گفته یک منبع آگاه، اداره اطلاعات میاندوآب این چهار شهروند را به دلیل فعالیت اعضای احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران در روستای "ابراهیم‌آباد" احضار کرده است.

این منبع آگاه افزود: پیشتر نیز، امام جمعه روستای "ابراهیم‌آباد" و اعضای شورای آن به دلیل به فعالیت اعضای احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران در این روستا به اداره اطلاعات میاندوآب احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد می‌شدند.

این منبع آگاه اعلام کرد: سرنوشت این چهار شهروند پس از بازداشت نامعلوم و پیگیری بستگان و آشنایان آنان جهت اطلاع از سرنوشت آنها بی‌نتیجه بوده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت این چهار شهروند اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.

عکس: کامران توان، خالق برجسته و ماموستا عبدالکریم تاران