چهار شهروند کُرد در سردشت بازداشت شدند

طی روزهای اخیر، نیروهای امنیتی چهار شهروند کُرد به نام "خسرو جهان‌آرا، آکام حسن‌زاده، سردار ملا و رحمان قادری" اهل سردشت را بازداشت کردند.

این چهار شهروند بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سردشت منتقل شدند.

تاکنون پیگیری‌های خانواده این چهار شهروند کُرد جهت اطلاع از سرنوشت آنان نتیجه‌ای را در پی نداشته است.

آکام حسن‌زاده و سردار ملا به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت و از دلیل بازداشت خسرو جهان‌آرا و رحمان قادری اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.