پشتیوان افسر به مرخصی اعزام شد

روز شنبه پانزدهم آذرماه، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ٩٨ به نام "پشتیوان افسر" اهل روستای "نی" از توابع مریوان با قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد.

روز چهارشنبه چهاردهم آبان‌ماه، این شهروند به دادگاه انقلاب سنندج احضار و سپس جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت.

دی‌ماه ٩٨، پشتیوان افسر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج به اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران و شرکت در تجمعات اعتراضی آبان‌ماه ٩٨" به ٩ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر سنندج به پنج سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرده بود.

این شهروند کُرد روز سه‌شنبه بیست و هشتم آبان‌ماه ٩٨ در جریان تجمعات اعتراضی بازداشت و روز شنبه بیست و سوم آذرماه با قرار وثیقه ٤٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شده بود.