هفت شهروند بانه‌ای پس از بازداشت به مکان نامعلومی انتقال یافتند

روز شنبه ششم اردیبهشت‌ماه، "هادی احمدپور فرزند محمود، ادریس کریم‌زاده، خلیل کریمی فرزند صالح، کریم کریمی فرزند صالح و بارزان کریمی فرزند صالح" اهل شهرستان بانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

نیروهای امنیتی به منازل این شهروندان یورش بردند و بدون ارائه مجوز قانونی آنان را بازداشت کرده‌اند.

همچنین روز یکشنبه هفتم اردیبهشت‌ماه، نیروهای امنیتی بدون ارائه مجوز قانونی دو شهروند دیگر اهل بانه به نام‌های "فرهاد احمدی‌پور فرزند عبدالله و بیستون احمدی‌پور فرزند عبدالله" را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

تا کنون پیگیری‌های خانواده این هفت شهروند جهت اطلاع از سرنوشت آنان بی‌نتیجه بوده و از دلیل بازداشت آنها اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.