هفت شهروند اشنویه به ٢٨ سال حبس محکوم شدند

آژانس کُردپا: هفت شهروند کُرد اهل اشنویه از سوی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان به ٢٨ سال زندان محکوم گردیدند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه هفت شهروند کُرد به نام‌های "محمد امین قاضی فرزند کریم، کوروش عزیزی فرزند محمد امین، ابوبکر میناپاک فرزند کریم، مغدید محمدزاده فرزند رحیم، یوسف احمدی فرزند عزیز، طیب بامروت فرزند محمد و کامل احمدی خانلر فرزند محمد" را به ٢٨ سال زندان محکوم کرد.

براساس حکم صادره، هر یک از این شهروندان به اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران و با استناد به گزارشات اداره اطلاعات اشنویه و تحقیقات ضابطین قضایی" به چهار سال حبس محکوم گردیدند.

دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه با استناد به مواد ٤٩٩ از فصل تعزیرات مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی این حکم را برای این هفت شهروند صادر کرده است.

این هفت شهروند با استناد به اصل سی و هفت قانون اساسی و ماده ٤ قانون آیین دادرسی از اتهام "اقدام علیه امنیت داخلی و تبلیغ به نفع یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" تبرئه شدند.

در همین رابطه نیز، یک شهروند کُرد به نام "طاهر صوفی" ۳۷ سالە اهل روستای "گرگول سفلی" به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" توسط شعبە‌ ١٠٢ دادگاه کیفری پیرانشهر بە ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.