نوسازی داخل زندان ارومیه برای استقبال از رئیس قوه‌ی قضاییه

آژانس کُردپا: مسئولان زندان مرکزی ارومیه برای استقبال از رئیس قوه قضاییه اقدام به نوسازی و رنگ آمیزی دیوارهای داخل این زندان کردند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، مسئولان زندان ارومیه برای استقبال از رئیسی، رئیس قوه قضاییه اقدام به نوسازی بخش‌های مختلف زندان کردند.

به گفته یک منبع آگاه، پس از انتشار خبر بازدید رئیسی از زندان ارومیه، مسئولان زندان برای استقبال زمینه‌های لازم را آماده و رفتار آنان با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی تغییر کرده است.

این منبع آگاه افزود: مسئولان زندان ارومیه با نوسازی و رنگ آمیزی دیوارهای داخل زندان می‌خواهند به افکار عمومی نشان دهند که زندانیان سیاسی در بهترین حالت ممکن در زندان به سر می‌برند.

زندان مرکزی ارومیه سال ١٣٤٨ افتتاح و ١٣ بند دارد. نهاد اداره کننده این زندان، سازمان زندان‌های قوه قضاییه می‌باشد.