نمونه‌هایی بارز از نقض موارد حقوق بشر در دولت روحانی/ نمودار ٧

آژانس خبررسانی کُردپا در آستانه دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی ایران درصدد است بارزترین آمار نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران را بصورت نمودارهایی ٦ ماهه ارائه دهد.

این آمار شامل موارد بازداشت و احضار، اعدام، کشته و زخمی شدن کولبران و محکومیت به زندان شهروندان مناطق کُردنشین ایران می‌باشد.

نقض سیستماتیک حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران گویای آن است، روی کار آمدن حسن روحانی، هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ندارد چراکه نگاه حاکمیت ایران به کردستان \"امنیتی\" و نقض حقوق بشر بخشی از یک پروسه سیاسی در راستای حذف ملی مسله کُرد است. به همین دلیل وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض سیستماتیک آن از سوی رژیم حاکم همچنان در جریان بودە و گاها افزایش نیز یافتە است.

نمودی از نقض حقوق بشر از تیرماه تا آذرماه ١٣٩٥ در دولت روحانی

بازداشت: ٢٩٤

احضار به اداره اطلاعات: ٦

احضار به دادگاه‌ها: ٨

کشته و زخمی شدن کولبران:٨١


_کشته ٣٤ نفر و زخمی ٤٧ نفر

احکام صادر شده برای شهروندان کُرد

_ در مدت این ٦ماه ٥٣ نفر جمعا به ١٤٥سال و ٧ماه و ٢٢ روز زندان تعزیری، ٧سال زندان تعلیقی و ٩٤ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

اعدام در کردستان

_ جمعا ٧٢ نفر در این مدت اعدام شده‌اند که ١نفر بنام محمد عبداللهی زندانی سیاسی بوده است.

_ همچنین از این میان ٢١زندانی سنی مذهبی اعدام شده‌اند.

\"\"
نمودار ٧

لینک‌های مرتبط:
نمونه‌هایی بارز از موارد نقض حقوق بشر در دولت روحانی/ نمودار ٦
نمونه‌هایی بارز از موارد نقض حقوق بشر در دولت روحانی/ نمودار ٥
نمونه‌هایی بارز از موارد نقض حقوق بشر در دولت روحانی/ نمودار ٤
نمونه‌هایی بارز از موراد نقض حقوق بشر در دولت روحانی/ نمودار ٣
نمونه‌هایی بارز از موارد نقض حقوق بشر در دولت روحانی/ نمودار ٢
نمونه‌هایی بارز از موارد نقض حقوق بشر در دولت روحانی/ نمودار ١