مؤسسه فرهنگی – اجتماعی \"زاگرس\" بازداشت فعالان مدنی را محکوم کرد

آژانس کُردپا: مؤسسه فرهنگی – اجتماعی \"زاگرس\" در بیانیه‌ای از انجمن فرهنگی – اجتماعی \"نوژین\" و نهادهای مردمی مریوان حمایت کرد.

در این بیانیه آمده است: همچنانکه آشکار است روند بازداشت و فشار بر فعالان مدنی آغاز و پایانی ندارد و باید انتظار ادامه این روند داشت. سال گذشته شش تن از اعضای مؤسسه فرهنگی – اجتماعی \"زاگرس\" به دلایلی نامعلوم و تنها به دلیل برگزاری مراسم نوروز بازداشت شدند و پس از آن، سه ماه پیش چند تن دیگر از اعضای مؤسسه‌مان به دلایل نامعلومی بازداشت و فشارها بر مؤسسه ما افزایش یافت.

در بخش دیگری از این بیانیه، مؤسسه فرهنگی – اجتماعی \"زاگرس\" به بازداشت فعالان مدنی کُرد در مریوان و اعضای بازداشت شده انجمن \"نوژین\" اشاره و اعلام کرده است که این زنگ خطری برای جامعه می‌باشد.

مؤسسه فرهنگی – اجتماعی \"زاگرس\" در این بیانیه ضمن حمایت از انجمن فرهنگی – اجتماعی \"نوژین\" و نهادهای مردمی مریوان، بازداشت فعالان مدنی را به هر دلیلی محکوم کرده و از مردم خواسته است که نسبت به این مسئله سکوت نکنند.

همپچنین این مؤسسه از مسئولان امنیتی حکومت ایران می‌خواهد که هر چه زودتر فعالان مدنی را آزاد و به فشار بر فعالان مدنی پایان دهند.