مسئله "اعدام در ایران" در ژنو بررسی شد

آژانس کُردپا: کنفرانسی ویژه در رابطه با مسئله "اعدام در ایران" در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار گردید.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز پنج‌شنبه بیست و یکم شهریورماه، سازمان فرانسوی "مبارزه علیه مجازات اعدام" در چارچوب چهل و دومین دوره نشست شورای حقوق بشر و دومین دوره بررسی کارنامه حقوق بشری حکومت ایران کنفراسی را تحت عنوان "مجازات اعدام در ایران" در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار کرد.

این کنفرانس با حضور جمعیت حقوق بشر کردستان ایران – ژنو، بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان حقوق بشر ایران برگزار شده است.

در این کنفرانس، تیمور الیاسی از جمعیت حقوق بشر کردستان – ژنو، محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران، رویا برومند از بنیاد عبدالرحمن برومند سخنانی را در رابطه با مسئله اعدام در ایران ایراد نمودند.

مدیر این کنفرانس، رافایل شنو هزان، رئیس سازمان فرانسوی "مبارزه علیه مجازات اعدام" بوده و سازمان حقوق بشر ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان ایران – ژنو و بنیاد برومند از حامیان این کنفرانس بودند.

در دوره اول بررسی کارنامه حقوق بشری حکومت ایران در سال ٢٠١٤ بیشترین انتقادات در رابطه با مسئله اعدام از حکومت ایران شده بود و پنج سال بعد از آن ایران رتبه نخست اعدام را به خود اختصاص داد.