مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ادعاهای سازمان خبات را به دور از واقعیت دانست

آژانس کُردپا: مرکز همکاری احزاب کردستان ایران اطلاعیه‌ای را درباره تصمیم یکجانبه سازمان خبات کردستان ایران برای خروج از این مرکز را منتشر کرد.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به افکار عمومی ادعاهای سازمان خبات کردستان ایران برای خروج از این مرکز را رد نمود.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در این اطلاعیه اعلام کرده است: نمایندگان احزاب شرکت‌کننده مبانی و اصول کلی سیاسی این مرکز را تنظیم و سپس به دلیل مخالفت سازمان خبات با چند مورد از مبانی و اصول کلی، مرکز همکاری برای حفظ همبستگی این مرکز و احترام به دیدگاه سازمان خبات چند ماه از انتشار مبانی و اصول کلی سیاسی امتناع کرد.

مرکز همکاری احزاب کردستان در این اطلاعیه افزوده است: متأسفانه سازمان خبات در دهمین نشست این مرکز در روز نوزدهم آذرماه برای تصویب مبانی و اصول کلی سیاسی شرکت ننمود و پس از آن نیز هیأتی از مرکز همکاری با سازمان خبات دیدار و این سازمان همچنان بر خواست‌های خود مبنی بر حذف اصطلاح فدرالیسم برای اداره ایران و اصطلاح سکولاریسم و گفت‌وگو تأکید کرده بود.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران می‌افزاید: سازمان خبات کردستان ایران در اطلاعیه‌ای از زیرپاگذاشتن اصول توافق سخن می‌گوید و یکجانبه مرکز همکاری را منحل اعلام کرده که این سخنان به دور از واقعیت می‌باشد و مرکز همکاری به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

این مرکز همکاری تأکید کرده است: چهار حزب دیگر عضو این مرکز به غیر از سازمان خبات بر فدرالیسم برای اداره ایران همنظر و سازمان خبات در این رابطه پیشنهادی بهتر از فدرالیسم نداشته است و سعی نموده که دیدگاه حزبی خود را تحمیل نماید.

همچنین مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در این اطلاعیه \"سرنگونی حکومت ایران\" را بهترین گزینه دانسته است و عنوان کرده است که با این حال هیچگاه \"گفت‌وگو\" برای حل مسئله کُرد را رد نمی‌کند.

چند روز پیش، سازمان خبات کردستان ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دلیل \"زیرپاگذاشتن اصول توافق و عدول از چند بند دیگر از جانب چند حزب در مركز همكاری، سازمان خەبات مركز همكاری را در عمل ملغی میداند و بر این مبنا از تاریخ ٢٢ آذر ١٣٩٧ هجری شمسی آنها بر پایان كار مركز همكاری مهر تأیید گذاشتند.\"

نوزدهم دی‌ماه سال ٩٦ در نشست مشترک رهبران احزاب کردستان ایران تأسیس مرکزی در جهت همکاری و اقدام مشترک تصویب و سپس در نشست دوم پنج حزب کردستان ایران در سی‌ام دی‌ماه همان سال مرکز همکاری احزاب کردستان ایران تأسیس و به شیوه رسمی فعالیت‌های خود را آغاز کرد.