مرکز آمار سازمان کُردپا نمودار آماری ١٠ ساله از نحوه کشته و زخمی‌شدن کولبران در کردستان ایران را منتشر می‌کند

مرکز آمار سازمان کُردپا نمودار آماری ١٠ ساله از نحوه کشته و زخمی‌شدن کولبران در کردستان ایران را منتشر می‌کند

براساس این نمودار از ابتدای سال ١٣٩٠ تا دهم مردادماه ١٣٩٩، مجموع ١٣٦٠ کولبر در کردستان ایران کشته و زخمی شده‌اند؛ (کشته: ٤٩٦، زخمی: ٨٦٤)

٧٨% از این کولبران با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران کشته و زخمی شده‌اند.

کشته و زخمی شدن براثر انفجار مین و سرمازدگی، هرکدام با ٦% در رتبه دو قرار دارند.
سقوط از ارتفاع نیز با ٤% درصد در رتبه سوم قرار دارد.
باید گفت ٢٢تن از کولبران کشته و زخمی شده  زیر ١٨ سال سن داشته‌اند.

نحوه کشته و زخمی شدن کولبران؛

کشته و زخمی شده براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی؛ ١٠٢٠ مورد
مرگ و مصدومیت کولبران براثر سرمازدگی در برف و کولاک؛ ٧٣ مورد
کشته و زخمی شدن کولبران براثر انفجار مین؛ ٧٣ مورد
کشته و زخمی شده براثر سقوط از ارتفاع؛ ٥٤ مورد
کشته و زخمی شدن کولبران براثر سقوط به داخل رودخانه علی‌الخصوص در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی؛ ٣٦ مورد
زخمی شدن کولبران به دنبال ضرب و شتم از سوی نیروهای نظامی؛ ٦مورد
کشته و زخمی‌شدن کولبران براثر شلیک نیروهای نظامی ترکیه؛ ١١ مورد
مرگ در نتیجه سکته قلبی کولبران در حین کولبری؛ ١٢ مورد
افتادن بار بررویش در حین کولبری؛ ١مورد
مفقود‌الاثرشدن؛ ٥ مورد
قطع نخاح در حین کولبری؛ ١ مورد
گازگرفتگی در چادر در جریان کولبری در کوه‌ها؛ ١ مورد
کشته و زخمی شدن در نتیجه توپباران نیروهای نظامی در مناطق مرزی؛ ٦ مورد
کشته و زخمی شدن در نتیجه حمله هواپیماهای ترکیه به مناطق مرزی؛ ٤ مورد
پرت کردن از صخره با دست و پای بسته توسط نیروهای نظامی؛ ٣ مورد
نامعلوم؛ ١ مورد
زخمی شدن کولبران در پی سانحه رانندگی در حین کولبری؛ ٥٣ مورد