مجروح شدن یک کولبر کُرد در مرز نوسود

روز چهارشنبە بیست و چهارم دی‌ماە، یک کولبر کُرد بە نام "آریا خالدی" اهل روستای "نروی" از توابع نوسود بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت ایران زخمی شد.

این کولبر در این حادثه از ناحیە پا زخمی و برای مداوا به بیمارستانی در کرمانشاه اعزام شده است.

در همین رابطه نیز، روز دوشنبه بیست و دوم دی‌ماه، یک کولبر کُرد به نام "عرفان عزیزیانی" فرزند محمدصالح اهل شهرستان ثلاث باباجانی بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.

این کولبر بدون اخطار قبلی مورد شلیک نظامیان حکومتی قرار گرفته بود و جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی منتقل شده است.