فریدە ویسی و سیروس عباسی بە دو سال حبس تعلیقی محکوم و آزاد عباسی تبرئە شد

فریدە ویسی و سیروس عباسی از سوی شعبە اول دادگاە انقلاب سنندج بە دو سال حبس تعلیقی محکوم و آزاد عباسی از اتهامات واردە تبرئە شد.

سیروس عباسی در این‌بارە اعلام کردە است: دادگاه انقلاب سنندج به دلیل نبود ادله آزاد را تبرئه و من و فریده را هرکدام به یک سال حبس تعلیقی به مدت سه سال به دلیل پیاده روی و فیلم برداری از نه گفتن به حکم اعدام مرحوم رامین حسین پناهی و راه اندازی تجمع اعتراضی در دهگلان در مخالفت با حمله ترکیه به ڕۆژاوای کوردستان و همچنین مشارکت در تجمع مقابل دادگستری سنندج در اعتراض به بازداشت خانم زارا محمدی مدرس زبان کردی محکوم نموده و از بقیۀ اتهامات تبرئه نموده است.

این احکام روز سەشنبە بیست و سوم دی‌ماە بە این سە فعال مدنی اهل دهگلان ابلاغ شدە است.

روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه، فریده ویسی و سیروس عباسی پس از صدور حکم جلب جهت حضور در جلسه دادگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج منتقل شدند.

شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی "سعیدی" پس از عدم حضور این دو فعال مدنی در جلسات دادگاه، حکم جلب را برای آنان صادر کرده بود.

پس از عدم حضور این دو فعال مدنی در جلسات دادگاه، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج دو احضاریه دیگر را برای حضور در دادگاه برای آنها ارسال کرده بود.

روز شنبه دهم آبان‌ماه، فریده ویسی و سیروس عباسی در یک پیام ویدیویی خواستار برگزاری دادگاهی علنی و عادلانه شدند.

این دو فعال مدنی اعلام کرده بودند که در اولین جلسه رسیدگی به پرونده‌شان در دادگاه حق دفاع از خودشان را نداشتند.

این دو فعال مدنی عنوان نموده بودند که طی مدت بازداشت از آنان اعترافات اجباری گرفته شده و در مقابل دوربین مجبور به اعتراف شدند.

روز یکشنبه بیست و نهم تیرماه، اولین جلسه رسیدگی به پرونده سیروس عباسی، فریده ویسی و آزاد عباسی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی "سعیدی" برگزار شد.

دادگاه انقلاب سنندج این سه فعال مدنی را به "فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی" متهم کرده بود.

روز سه‌شنبه بیست و چهارم دی‌ماه ٩٨، نیروهای امنیتی به مرکز آموزشی "زانست" یورش بردند و سیروس عباسی و فریده ویسی را بدون ارائه مجوز قانونی بازداشت کرده بودند.

پس از بازداشت سیروس عباسی و همسرش، آزاد عباسی هنگام پیگیری وضعیت برادر و همسرش به‌ اداره‌ اطلاعات دهگلان مراجعه كه‌ با برخورد شدید مأموران امنیتی روبه‌رو و سپس بازداشت گردیده بود.

روز چهارشنبه بیست و هشتم اسفندماه ٩٨، سیروس عباسی، با قرار وثیقه صد میلیون تومانی از بازداشت آزاد شد.

روز یکشنبه بیست و پنجم اسفندماه همان سال، فریده ویسی، که در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی خود در بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج اعتصاب غذا کرده بود، با قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی آزاد شد.

آزاد عباسی نیز روز شنبه هفدهم اسفندماه ٩٨ با قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شده بود.