عدم اعطای مرخصی، اعترض زندانیان زندان مهاباد را در پی داشت

شامگاه روز شنبه نهم فروردین‌ماه، زندانیان دو بند زندان مهاباد در اعتراض به عدم اعطای مرخصی به آنان و بحران شیوع ویروس کرونا دست به اعتراض زدند.

زندانیان در این اعتراض، پتو و برخی از وسایل زندان را به آتش کشیده و درصدد فرار از زندان بودند که مورد شلیک مستقیم زندانبانان قرار گرفتند.

به گفته یک منبع آگاه، در پی تیراندازی زندانبانان چندین زندانی زخمی و زندانیان موفق به فرار نشده‌اند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که یک زندانی بر اثر شلیک زندانبانان جان خود را از دست داده، اما آژانس کُردپا صحت و سقم این خبر را تأیید نمی‌کند.

پس از اعتراض زندانیان زندان مهاباد، سپاه پاسداران با همکاری اعضای بومی این سازمان، زندان مهاباد را محاصره کردند.

زندان مهاباد هم‌اکنون تحت کنترل شدید نیروهای نظامی و اطلاعاتی حکومت ایران می‌باشد.