صدور حکم یکسال حبس تعلیقی برای یک فعال کارگری

آژانس کُردپا: دادگاه انقلاب شهرستان کامیاران یک فعال کارگری را به یکسال حبس تعلیقی محکوم کرد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز یکشنبه پنجم خردادماه، یک فعال کارگری کُرد به نام \"امید اسدی\" اهل کامیاران از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان به یکسال حبس تعلیقی محکوم شد.

این فعال کارگری به \"عضویت و تبلیغ به نفع احزاب مخالف حکومت ایران\" متهم شده است.

روز دوشنبه پانزدهم بهمن‌ماه ٩٧ این فعال کارگری به شعبه دوم بازپرسی و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران احضار گردیده بود.

شعبه دوم بازپرسی و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران دلیل احضار این فعال کارگری را \"تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف حکومت ایران\" اعلام کرده بود.