صدور حکم ٣٠ ماه حبس، ٢٥٠ ضربە شلاق و پرداخت ٢٥٠ میلیون تومان جریمە نقدی برای دە شهروند بانه‌ای

دە شهروند اهل شهرستان بانه به نام‌های " سردار امین‌پور، محسن قادری، برزان رحیمی، آزاد محمودزادە، شهرام صالحی، یاسین عثمانی، عزت احمدی، آکام احمدی، ریبوار صالحی و مهدی ارخوانی" از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران به ٣٠ ماه حبس، ٢٥٠ ضربە شلاق و پرداخت ٢٥٠ میلیون تومان جریمە نقدی محکوم شدند.

این ده شهروند به اتهام "شرکت در اعتراضات شهریورماه ٩٦ در اعتراض بە کشتار کولبران در مقابل فرمانداری" هر کدام به سه ماه حبس، ٢٥ ضربه شلاق و ٢٥ میلیون جریمه نقدی محکوم گردیدند.

روز سه‌شنبه چهاردهم شهریورماه ٩٦، شهروندان بانه‌ای در اعتراض به مرگ دو کولبر کُرد براثر شلیک مستقیم نظامیان حکومتی با تعطیلی بازار در مقابل فرمانداری تجمع کردند و این ده شهروند در جریان این تجمع توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

روز دوشنبه سیزدهم شهریورماه ٩٦، دو کولبر کُرد در مرز بانه به نام‌های "حیدر فرجی" ٢١ ساله اهل روستای "ششه" و "قادر بهرامی" ٤٥ ساله اهل روستای "وزمله" براثر شلیک مستقیم نظامیان حکومتی جان خود را از دست داده بودند.