شادمان بنی‌بشر جهت اجرای حکم به زندان سنندج منتقل شد

روز یکشنبه بیستم مهرماه، شادمان بنی‌بشر، فعال مدنی و عضو گروه کوهنوردی "چلچمه" جهت اجرای حکم خود را به شعبه چهارم اجرای احکام کیفری سنندج معرفی و سپس به زندان این شهر منتقل شد.

سوم شهریورماه سال جاری، این فعال مدنی طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام کیفری سنندج احضار شده بود.

شادمان بنی‌بشر روز پنج‌شنبه بیست و چهارم بهمن‌ماه ٩٨ در محل کار از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و روز سه‌شنبه بیستم اسفندماه با قرار وثیقه ١٥٠ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود.

نیروهای امنیتی این فعال مدنی را به "فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" متهم کرده بودند.

ششم اردیبهشت‌ماه سال جاری، جلسه رسیدگی به پرونده این فعال مدنی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار و وی از اتهام "عضویت در یکی احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" تبرئه و به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.

حکم یکسال حبس تعزیری این فعال مدنی در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر سنندج به شش‌ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است.