سخنان تیمور الیاسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با اعتراض نماینده حکومت ایران روبه‌رو شد

روز دوشنبه هفتم مهرماه، ٤٥مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار و تیمور الیاسی، نماینده جمعیت حقوق بشر کردستان – ژنو در این نشست سخنانی را درباره اعدام شهروند کُرد و کشتار کولبران ایراد کرد.

نماینده حکومت اسلامی ایران در این نشست به سخنان نماینده جمعیت حقوق بشر کردستان – ژنو اعتراض و سخنان وی را به "دور از واقعیت" دانست.

تیمور الیاسی در این رابطه به کُردپا اعلام کرد: نماینده حکومت ایران دو بار به سخنانم اعتراض و درصدد بود مانع سخنرانی من شود.

وی گفت: نماینده حکومت ایران سخنان من را رد و من در سخنانم به آخرین گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران استناد کردم.

نماینده جمعیت حقوق بشر کردستان – ژنو در این نشست از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است که حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند تا به سیاست سرکوب، اعدام شهروندان کُرد و کشتار کولبران پایان دهد.