زن کشی در سردشت و دهلران، یک مورد مشخصا "قتل ناموسی" بودە است

بامداد روز سەشنبە هجدهم آرذماه، وفا عبداللەزادە، اهل سردشت، متولد ١٣٦٠ شمسی و مادر ٢ فرزند، بە بهانە حفظ "ناموس" بە دست برادرانش کشتە شد.

وفا پیشتر از همسرش جدا شده و دارای دو پسر بودە است.

همچنین در خبری دیگر، دیروز دوشنبە هفدهم آذرماە، رئیس دادگاه عمومی بخش موسیان و دشت عباس از توابع دهلران اعلام کرد؛ اختلافات خانوادگی منجر بە قتل زن مجرد از یک خانوادەای دهلرانی شدە است.

 این زن ۲۲ ساله، اهل روستای ذوالفقار واقع در بخش دشت عباس، بە دلیل اختلافات خانوادگی، توسط برادرش کشتە شد.

همچنین باید یادآور شد نهم آذرماە، سرگل حبیبی، ٣١ سالە، اهل سنندج، متأهل و مادر دو فرزند بە بهانە "ناموس" با ضربات متعدد چاقو توسط برادرانش بە قتل رسید.