زندان نقده؛ مخالفت با درخواست آزادی با پابند الکترونیکی دو زندانی سیاسی

با درخواست آزادی با پابند الکترونیکی دو زندانی سیاسی به نام‌های "رحیم رفعتی" فرزند محمد و "رحمان تابش" فرزند مراد اهل شهرستان اشنویه در زندان نقده مخالفت شد.

به گفته یک منبع مطلع، این دو زندانی سیاسی درخواست آزادی با پابند الکترونیکی را به مسئولان زندان نقده ارائه دادند اما اداره اطلاعات اشنویه از آزادی آنان با پابند الکترونیکی ممانعت به عمل آورده است.

روز دوشنبه هجدهم اسفندماه ٩٩، این دو شهروند جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان نقده منتقل شدند.

بهمن‌ماه ٩٩، محکومیت این دو شهروند در دادگاه تجدیدنظر ارومیه عیناً تأیید شد.

این دو شهروند کُرد از سوی دادگاه انقلاب اشنویه به اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران و تبانی علیه نظام" به سه سال و هفت ماه حبس و به اتهام "ارتباط با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به هشت ماه حبس محکوم شده بودند.

طبق قانون تجمیع، حکم اشد مجازات برای این دو شهروند قابل اجراست.

این دو شهروند کُرد روز یکشنبه پانزدهم تیرماه ٩٩ بدون ارائه حکم قضایی به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند.

این دو شهروند مهرماه ٩٩ پس از اتمام بازجویی با قرار وثیقه به شیوه موقت از بازداشت آزاد شده بودند.