زخمی شدن یک کولبر کُرد در مرز نوسود

طی روزهای گذشته، یک کولبر کُرد به نام "صهیب فردوسی" اهل روستای "دزآور" از توابع نوسود در پی شلیک نظامیان حکومتی در مرز این شهر زخمی شد.

این کولبر جوان بر اثر شلیک نظامیان حکومتی از ناحیه دست به شدت زخمی شده است.

این کولبر به همراه گروهی از کولبران بدون اخطار قبلی هدف شلیک مستقیم نظامیان حکومتی قرار گرفته است.

صهیب فردوسی جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شده است.