زخمی شدن دو کولبر کُرد در مرزهای سردشت و بانه

روز دوشنبه دهم آذرماه، یک کولبر کُرد به نام "شیروان موسی‌پناه" اهل "نلاس" سردشت در پی شلیک نظامیان حکومتی در مرز این شهرستان زخمی شد.

این کولبر در مرز "نوکان" سردشت بدون اخطار قبلی مورد تیراندازی قرار گرفته و جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی شهر "قلادزه" در اقلیم کردستان عراق منتقل شده است.

در همان روز نیز، یک کولبر دیگر به نام "خضر رسولی" اهل بانه بر اثر تعقیب و گریز نظامیان حکومتی در مرز "ننور" این شهرستان از ارتفاع سقوط و زخمی شده است.

این کولبر جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی بانه انتقال یافته است.

عکس: شیروان موسی‌پناه و خضر رسولی