خبرنگار بوکانی از اتهام وارده تبرئه شد

آژانس کُردپا: یک خبرنگار کُرد اهل شهرستان بوکان از اتهام \"نشر اکاذیب\" تبرئه گردید.

یک خبرنگار کُرد اهل شهرستان بوکان به نام \"کیوان یاری\"، از شکایت موسس مرکز غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلولین جسمی- حرکتی \"ساریژ\" به اتهام \"نشر اکاذیب در فضای مجازی\" تبرئه شد.

این خبرنگار از منتقدان جدی بهزیستی بوکان است که در بیست و سوم مردادماه سال جاری، گزارشی تحت عنوان \"بی‌توجهی کاخ نشینان بهزیستی بوکان به معلولان\" به قلم این خبرنگار منتقد در فضای مجازی منتشر شد که در این گزارش انتقاداتی را متوجه بهزیستی این شهرستان و مرکز غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلولین جسمی- حرکتی \"ساریژ\" کرده بود که خشم موسس این مرکز را در پی داشت و منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه این خبرنگار شد.

\"\"علی سبزه، وکیل مدافع کیوان یاری
در پی شکایت موسس مرکز \"ساریژ\"، پرونده این خبرنگار در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوکان مورد رسیدگی قرار گرفت که با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی، رسیدگی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ از صلاحیت محلی این دادسرا خارج و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد ارجاع شد که در نهایت‌ بازپرسی با توجه به جميع اوراق و محتویات پرونده و مطالب انتشار یافته در فضای مجازی و دفاعیات وکیل متهم، رای به تبرئه خبرنگار بوکانی داد و قرار منع تعقیب صادر کرد.

علی سبزه، وکیل مدافع این خبرنگار بوکانی اعلام کرده است: موکلم به رسالت خود عمل کرده است.

وکیل مدافع \"یاری\" می‌گوید: موكلش در انتشار اين مطلب هيچ سوء نيتی نداشته و انتشار اين مطلب به قلم موكلش در فضای مجازی صرفاً انتقادی بوده و این هم جزو رسالت خبرنگاری ست.

علی سبزه به صورت داوطلبانه و رایگان وکالت پرونده این خبرنگار بوکانی را به عهده داشته و به عنوان وکیل مدافع، دفاعیاتش را ارائه و بازپرس پرونده نیز بر اساس این دفاعیات و با توجه به جميع اوراق و محتویات پرونده و مطالب انتشار یافته در فضای مجازی، رای خود را صادر کرده‌ است.