حکم یک شهروند کُرد در دادگاه تجدیدنظر سنندج تأیید شد

طی روزهای اخیر، حکم پنج سال حبس تعزیری یک شهروند کُرد به نام "صدیق سیفی" اهل دیواندره در دادگاه تجدیدنظر سنندج تأیید شده است.

این شهروند کُرد اواخر سال ٩٨ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی "سعیدی" به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

صدیق سیفی هفدهم مردادماه ٩٨ در نانوایی محل کارش به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و مهرماه همان سال با قرار وثیقه دویست میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شده بود.