حکم زندان یک فعال محیط زیست در دادگاه تجدیدنظر سنندج کاهش یافت

حکم شش سال زندان یک فعال محیط زیست کُرد به نام "صابر قادری" اهل شهرستان دهگلان در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر سنندج به سه سال زندان کاهش پیدا کرد.

حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر طی روزهای گذشته به این فعال محیط زیست ابلاغ شده است.

 این عضو "جمعیت شیدای سبز لیلاخ" خردادماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی "سعیدی" به اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به پنج سال حبس و به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یکسال حبس محکوم شده بود.

روز چهارشنبه دوازدهم شهریورماه، نشست دادگاه تجدیدنظر صابر قادری در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر سنندج به ریاست قاضی "مصطفی طیاری" برگزار و حکم پنج سال زندان وی به اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به ٢٨ ماه حبس و حکم یکسال زندان او به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به ٨ ماه حبس کاهش یافته و برطبق قانون تجمیع احکام، حکم ٢٨ ماه زندان این فعال محیط زیست قابل اجراست.

این فعال کُرد روز دوشنبه هجدهم آذرماه ٩٨ بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از سه ماه بازداشت با قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شده بود.