حکم حبس یک فعال کارگری در دادگاه تجدیدنظر سنندج عیناً تأیید شد

شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر سنندج به ریاست قاضی "مصطفی طیاری" حکم حبس کامران ساختمانگر، فعال کارگری کُرد را که به تحمل شش سال حبس تعزیری با اجرای مجازات اشد محکوم شده بود، عیناً تأیید کرد.

دادگاه تجدیدنظر سنندج با رد تجدیدنظرخواهی این فعال کارگری با استناد به بند الف ماده ٤٥٥ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر را تأیید و رأی قطعی است.

بیست و هشتم آبان‌ماه ٩٨، کامران ساختمانگر، فعال کارگری اهل سنندج از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی "حسین سعیدی" این شهر به اتهام "عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" به پنج سال حبس و به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یکسال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و اجرای مجازات اشد محکوم کرده بود.

این فعال کارگری اهل سنندج روز پنج‌شنبه چهاردهم شهریورماه ٩٨ در رابطه با فعالیت‌هایش در حمایت از حقوق کارگران در باغ شخصی سیدعلی حسینی، دیگر فعال کارگری در یکی از روستاهای اطراف شهرستان سقز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.

این فعال کارگری روز چهارشنبه ششم آذرماه ٩٨ با قرار وثیقه ٢٠٠ میلیونی از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود.