تسلیم به رأی؛ حکم یک فعال مذهبی کاهش پیدا کرد

حکم یکسال حبس تعزیری یک فعال مذهبی به نام "سلیمان خیره دست" ٣٤ ساله اهل روستای "داشبند" از توابع بوکان با تسلیم رأی به ٩ ماه حبس کاهش یافت.

این فعال مذهبی پنج ماه پیش بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت ٥٢ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی بوده و پس از اتمام بازجویی به زندان ارومیه منتقل و بعدها با قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شده بود.

یکماه پیش، این فعال مذهبی کُرد در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی "شیخلو" به اتهام "تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مذهبی" به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این فعال مذهبی جهت اجرای حکم به زندان ارومیه منتقل و پس از ١٤ روز قرنطینه به بند مشاوره زندان منتقل شد.