بیانیه جمعی از فعالان مدنی مریوان در رابطه با بازداشت‌های اخیر فعالین مدنی کردستان

جمعی از فعالان مدنی مریوان در رابطه با بازداشت‌های اخیر فعالین مدنی کردستان بیانیه‌ای را منتشر کردند.

 فعالان مدنی مریوان ضمن انتقاد شدید از بازداشت‌های اخیر، از نهادهای دولتی و حاکمیتی درخواست کردند فعالین بازداشت شده را آزاد کرده و زمینه آرامش خانواده‌های آنها و جامعه را فراهم سازند.

متن این بیانیه عیناً در پی می‌آید:

بیانیە جمعی از فعالان مدنی مریوان در خصوص بازداشت‌های اخیر فعالین مدنی کوردستان

حوادث و خبرهای دو ماه اخیر درباره دستگیری‌های گسترده فعالان مدنی کوردستان نگرانی‌های عمیقی برای خانواده‌های این عزیزان و جامعه کوردستان به دنبال داشته است. به ویژه که این دستگیری‌ها به طور همزمان و در مدت زمان کم و بدون اطلاع از وضعیت تعدادی از آنها فعالان مدنی و جامعه را به شیوه‌های مختلف ناچار به پیگیری وضعیت آنها و واکنش نموده است.

مبرهن است که تشکل‌ها و فعالان مدنی در جامعه نقش مهمی در توسعه و پیشبرد دموکراسی و عقلانی‌سازی بستر کنش‌های مردم دارند. همچنین فعالیت آنها به دور از خشونت و بر ایفای نقش در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی همواره امید بخش نشاط و مسئولیت پذیری در مقابل منافع جمعی و عمومی جامعه بوده است.

ما معتقدیم که بازداشت‌های گسترده و جمعی فعالین مدنی کوردستان در دو ماه اخیر موجب تضعیف فعالیت تشکل‌ها و فعالان مدنی شده و آزادی و فرهنگ گفتمان و تعامل را محدود خواهد کرد.

ما جمعی از تشکل‌ها و فعالان مدنی مریوان ضمن انتقاد شدید از بازداشت‌های اخیر، از نهادهای دولتی و حاکمیتی درخواست می‌کنیم فعالین بازداشت شده را آزاد کرده و زمینه آرامش خانواده‌های آنها و جامعه را فراهم سازند.

٢٥ بهمن ١٣٩٩

١-علی دلاویز ٢‌-احمد ایرانپناه ٣-سیروان مصنفی ٤-کاوە کردستانی ٥-حمزه محمدی ٦-عرفان حسینی ٧-ایرج قادری ٨-محمد احمدی ٩-امید صادقی  ١٠-ناصح باخویشی ١١-محمود مبارکشاهی ١٢-اسماعیل امینی ١٣-نرگس حسینی ١٤-هادی محمدیان ١٥-صابر عزیزی ١٦-فرید فاروقی ١٧-ایوب حق بین ١٨-کمال خاوری ١٩-آرام فتحی ٢٠-حمید نیکخواه ٢١-دانیال ایمانی ٢٢-اسکندر لطفی ٢٣-تحسین مصطفی ٢٤-آرام محمدی ٢٥-مجید کریمی ٢٦-عزیز ناصری ٢٧-صلاح الدین سرخی ٢٨-طاهر حامدی ٢٩-عبدالرحمن حسینی ٣٠-جلال سجادی ٣١-مسعود نیکخواه ٣٢-سیوان سلیمانی ٣٣-هیرو طاهریان ٣٤-امیر دانشور ٣٥-شیلان نوری ٣٦-لیلا رحیمی ٣٧-لیلا صمدی ٣٨-ملیعه شبرندی ٣٩-هوزان حلیمی ٤٠-ثریا حقدوست ٤١-کاوه قدیم بگ - ٤٢-شیدا اسکندری ٤٣-سوما رستمی ٤٤-ساسان نوری ٤٥-لیلا گفتاری ٤٦-سارا نوری ٤٧-محمد کریمی ٤٨-کژوان آزادیان ٤٩-فاتح مصطفایی ٥٠-فرید بهرامی ٥١-نرمین ایزدی ٥٢-اسماعیل محمودی ٥٣-فرزاد محمدی ٥٤-رحیم راستی ٥٥-ادیب قادری ٥٦-نشمیل منوچهری ٥٧-آرام حیدری ٥٨-نگین افشار ٥٩-سروه عزیزی ٦٠-امید کریمی ٦١-هورامان رستمی ٦٢-حامد مهرور ٦٣-ایوب فلاحی ٦٤-عارف حسینی ٦٥-محمد امین حیدری ٦٦-دلیر کهنه پوشی ٦٧-سامان پارسایی ٦٨-شورش سعیدزاده ٦٩-طیب دادور ٧٠-ناصح حسینی ٧١-هادی سلیمی ٧٢-احمد خورند ٧٣-جبار دوستی ٧٤-عارف داوری ٧٥-کاوه شمس ٧٦-عابد حسینی ٧٧-ژوان رحیمی ٧٨-سوران کیانی ٧٩-کیان جهانی ٨٠-عادل محمد پور ٨١-عادل درخشانی ٨٢-محمد فاتح فدایی ٨٣-فرهاد راوش ٨٤-آرش مولودی ٨٥-نشمیل دژدمه ٨٦-شیدا شمس ٨٧-فاروق سعیدزاده - ٨٨-سیوان شریفی ٨٩-ارشد یامولا ٩٠- انور صمدی ٩١-جلال سعیدزاده ٩٢-امین عزیزی