بوکان؛ سمکو معروفی به یکسال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد

شعبه ١٠٤ دادگاه کیفری بوکان سمکو معروفی، فعال محیط زیست و عضو انجمن زیست محیطی "ولات" را به یکسال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.

جلسه محاکمه این شهروند روز چهارشنبه بیست و پنجم فروردین‌ماه به اتهام "تبلیغ علیه نظام" در شعبه ١٠٤ دادگاه کیفری بوکان برگزار شده بود.

روز دوشنبه هجدهم اسفندماه ٩٩، این فعال محیط زیست بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بیست و پنج روز روز بازجویی با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

سمکو معروفی روز سه‌شنبه بیست و سوم مهرماه ٩٨ نیز، پس از تجمعات حمایت از روژآوا در بوکان به همراه ژاکا اسماعیل‌پور، هومن فیضی و شاهو خضری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و روز دوشنبه ششم آبان‌ماه همان سال پس از اتمام بازجویی به زندان بوکان منتقل شده بود.

این فعال محیط زیست پس از اتمام بازجویی با تودیع قرار وثیقه ١٥٠ میلیونی به شیوه موقت آزاد شده بود.

این عضو انجمن محیط زیستی "ولات" روز چهارشنبه بیستم آذرماه ٩٨ از سوی شعبه ١٠١ دادگاه کیفری بوکان به اتهام "اخلال در نظم عمومی و شرکت در تجمعات حمایت از روژآوا " به دو سال حبس محکوم و روز دوشنبه چهاردهم بهمن‌ماه همان سال جهت اجرای حکم به زندان بوکان منتقل شد و اوایل آذرماه ٩٩ از زندان آزاد شد.