به آتش کشاندن اجناس کولبران و کاسبکاران در مرز نوسود

آژانس کُردپا: نظامیان حکومتی مستقر در مرز نوسود بخش چشمگیری از اجناس کولبران و کاسبکاران کُرد را ضبط و سپس به آتش کشیدند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز دوشنبه هفدهم دی‌ماه، بخش چشمگیری از اجناس کولبران و کاسبکار کُرد در مرز نوسود توسط نظامیان حکومتی ضبط گردید.

یکی از کولبران که اجناس وی نیز توسط نظامیان حکومتی ضبط شده بود، در این رابطه به آژانس کُردپا اعلام کرد: نظامیان حکومتی پس از ضبط و انتقال اجناس کولبران و کاسبکاران به پاسگاه محل استقرار خود، آنرا به آتش کشیدند.

این کولبر که نخواست نامش فاش شود، گفت: کولبران و کاسبکاران با این اقدام نظامیان حکومتی دچار خسارت مالی فراوانی شده‌اند.

ضبط اجناس کولبران و آتش زدن آن توسط نظامیان حکومتی درحالی است که شهروندان کُرد به دلیل بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی به کولبری در مناطق مرزی روی می‌برند و کولبری به تنها منبع درآمد آنان تبدیل شده است.

نهادهای حکومتی با کولبران و کاسبکاران در کردستان تحت عنوان \"قاچاقچیان کالا\" برخورد می‌کنند، اما طبق بند ١ مادە ٢ اجناس قاچاق، اگر بهای اجناس واردە کمتر از یک میلیون تومان باشد، جرم محسوب نمی‌شود و در بیشتر اوقات، بهای اجناس واردە از سوی کاسبکاران کمتر از این قیمت بودە است.