بهار ١٤٠٠؛ کشته و زخمی شدن ٥٠ کولبر

براساس آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری کُردپا در بهار ١٤٠٠، مجموع ٥٠ کولبر کُرد کشته و زخمی شده‌اند.

کشته: ١١ مورد

زخمی: ٣٩ مورد

نحوه کشته و زخمی شدن کولبران:

شلیک مستقیم نیروهای نظامی: ٣٥ مورد 
شلیک نیروهای مرزی ترکیه: ٦ مورد
سقوط از ارتفاع: ٣ مورد
ضرب‌ و شتم و شکنجه از سوی نیروهای نظامی: ٢مورد
انفجار مین: ١ مورد
سرمازدگی درحین کولبری: ١مورد
ایست قلبی درحین کولبری: ١مورد
سقوط به داخل رودخانه از ترس رگبار نیروهای نظامی: ١ مورد  

برای دیدن لیست اسامی اینجا کلیک کنید.

باید گفت:

بیشترین موارد شلیک به کولبران در مرزهای نوسود و بانه بوده است.
در ٢ مورد از این آمار، ٢ برادر کولبر اهل شمشیر/پاوه دیده می‌شوند که همزمان زخمی و ٢ برادر دیگر اهل دشه/پاوه بصورت همزمان زخمی که یکی از آنها بعد از چند روز براثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
شلیک مستقیم بصورت رگباری برخی از موارد این آمار را تشکیل می‌دهد که در آن کولبران بصورت گروهی کشته و زخمی شده‌اند.
میانگین سنی این کولبران از افراد ١٨ ساله تا افراد مسن را شامل می‌شود.

تنظیم: اوین مصطفی‌زاده