برگزاری مراسم روز جهانی کارگر تحت تدابیر شدید امنیتی در سقز

آژانس کُردپا: علیرغم فشار نیروهای اطلاعاتی، مراسم روز جهانی کارگر در شهرستان سقز برگزار شد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه، مأموران لباس شخصی در محل برگزاری روز جهانی کارگر در میدان کارگران ساختمانی سقز حضور پیدا کردند تا مانع برگزاری این مراسم شوند.

علیرغم فشار مأموران اطلاعاتی کارگران شهرستان سقز در میدان کارگران ساختمانی حضور یافتند و اقدام به برگزاری مراسم روز جهانی کارگر کردند.

مأموران لباس شخصی ورودی‌های میدان کارگران ساختمانی را به کنترل خود درآورده بودند و اقدام به فیلمبرداری و عکس گرفتن از کارگران کردند که اعتراض کارگران را در پی داشته است.

در این مراسم، نجیبه صالح‌زاده در رابطه با وضعیت کارگران ایراد به سخنرانی نموده که نیروهای اطلاعاتی وی را تهدید به بازداشت کرده بودند.

نیروهای اطلاعاتی درصدد به خشونت کشاندن این مراسم بودند که کارگران مانع این اقدام آنان شدند.

در همین رابطه نیز، به مناسبت یکم ماه مه، کارگران سنندج از ابتدای خیابان غفور تا انتهای آن راهپیمایی کردند.

کارگران در این راهپیمایی با سر دادن شعارهای \"نان، مسکن، آزادی\"، \"کارگر زندانی آزاد باید گردد\"، \"کارگر دانشجو اتحاد اتحاد\"، \"تشکل کارگری حق مسلم ماست\" و \"تشکل، اعتصاب حق مسلم ماست\" خواستار تحقق مطالبات طبقه کارگر شدند.