برادر زهرا محمدی: اطلاعات برای تأیید اتهامات ساختگی وارده به زهرا سند و مدرکی ندارد

آژانس کُردپا: یک عضو بازداشت شده انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" برای قبول کردن اتهامات ساختگی وارده از سوی اطلاعات تحت فشار می‌باشد.

هیبت محمدی، برادر زهرا محمدی در گفت‌وگو با آژانس کُردپا گفت: سرنوشت زهرا بیش از پنج ماه است که نامعلوم می‌باشد و پرونده وی در شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج در حال بررسی است.

برادر زهرا محمدی افزود: پس از پیگیری وکلای پرونده زهرا به آنان اعلام شده باید منتظر تکمیل آخرین بخش پرونده و ارسال آن به دادگاه باشند.

هیبت محمدی عنوان کرد: وکلای پرونده زهرا موفق به مطالعه پرونده وی شده‌اند و اطلاعات برای تأیید اتهامات ساختگی وارده به زهرا مدرک و سندی در اختیار ندارد.

برادر زهرا محمدی تأکید کرد: اطلاعات زهرا محمدی را تهدید کرده که در صورت عدم قبول اتهامات وارده، پدر ٧٠ ساله وی را بازداشت خواهند کرد.

چندی پیش، "قاضی شاهگلدی"، رئیس شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج از پذیرش وثیقه ٧٠٠ میلیون تومانی برای آزادی موقت زهرا محمدی خودداری کرده بود.

زهرا محمدی، عضو انجمن فرهنگی – اجتماعی "نوژین" و معلم زبان کُردی در سنندج از تاریخ دوم خردادماه به دلایل نامشخص توسط اداره اطلاعات تحت بازداشت قرار دارد و بیش از پنج ماه از بازداشت موقت وی می‌گذرد.