بازداشت یک فعال محیط زیست در سنندج

روز سه‌شنبه چهاردهم بهمن‌ماه، یک فعال محیط زیست به نام "رویا جلالی" اهل سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی این فعال زن یورش بردند و بدون ارائه حکم قضایی وی را بازداشت کردند.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت این فعال محیط زیست به خشونت متوسل شده‌اند.

رویا جلالی همسر خبات مفاخری، فعال محیط زیست اهل سنندج می‌باشد که روز پنج‌شنبه هجدهم دی‌ماه با قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد.

خبات مفاخری روز پنج‌شنبه ششم شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و این فعال محیط زیست در حین بازداشت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.