بازداشت یک عضو شورای حل اختلاف "میرآباد" سردشت

روز شنبه بیست و یکم تیرماه، "عثمان روستا"، عضو شورای حل اختلاف "میرآباد" سردشت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافت.

به گفته یک منبع آگاه، این شهروند بدون ارائه مجوز قانونی در منزل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

این منبع آگاه افزود: نیروهای امنیتی این شهروند را به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت کرده‌اند.

علیرغم پیگیری‌های خانواده "عثمان روستا" جهت اطلاع از سرنوشت وی، نیروهای امنیتی از ارائه پاسخی روشن در این رابطه امتناع می‌کنند.