بازداشت یک شهروند کُرد در استان فارس

روز جمعه هفتم شهریورماه، یک شهروند کُرد به نام "مهدی ابراهیم‌زاده" ٣٧ ساله فرزند ابراهیم اهل سردشت در شهر شیراز از توابع استان فارس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

این شهروند بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و سپس به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گفته یک منبع آگاه، این شهروند با تغییر دین به مسیحیت پیوسته و به همین دلیل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

مهدی ابراهیم‌زاده متأهل و دارای دو فرزند می‌باشد.

در همین رابطه نیز، طی روزهای اخیر، یک شهروند کُرد به نام "شیرکو سیاوشی" فرزند محمد اهل سردشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

پیشتر این شهروند با تغییر دین به مسیحیت پیوسته بود و به همین دلیل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از محل نگهداری و سرنوشت وی اطلاعی در دسترس نیست.