بازداشت یک جوان کُرد در مهاباد

نیروهای امنیتی یک جوان کُرد به نام "سیاوش روزخون" ٢٣ ساله فرزند ناصر اهل مهاباد را بازداشت کردند.

این جوان کُرد بیش از یک هفته است که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل گردیده است.

سیاوش روزخون عضو یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران بوده و پس از بازگشت به ایران بازداشت شده است.

این جوان طی مدت بازداشت از "ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل" محروم بوده است.