بازداشت مسئول مؤسسەی فرهنگی و آموزشی "ادب" در بوکان

امروز سە‌شنبە هفتم بهمن‌ماە، مصطفی ایلخانی‌زاده، محقق، نویسنده و مسئول مؤسسەی فرهنگی و آموزشی "ادب" در بوکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی به دفتر کار و منزل شخصی مصطفی ایلخانی‌زاده یورش بردند و گوشی موبایل، کامپیوتر و وسایل شخصی وی را ضبط و با خود برده‌اند.

نیروهای امنیتی مسئول مؤسسەی فرهنگی و آموزشی "ادب" در بوکان را بە دلیل برگزاری مراسمی بە مناسبت دوم بهمن‌ماە، سالروز تاسیس جمهوری کردستان در دفتر این مؤسسه بازداشت کردند.

روز پنج‌شنبە دوم بهمن‌ماە، مؤسسەی فرهنگی و آموزشی "ادب" در بوکان مراسم ویژه‌ای را به مناسبت سالروز تاسیس جمهوری کردستان برگزار کرد.