بازداشت دو فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی در مریوان

روز دوشنبه بیست و هشتم شهریورماه، ریبوار کامرانی‌پور و امجد ساعدی از فعالان مدنی مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این دو فعال مدنی پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در همین رابطه نیز، روز دوشنبه بیست و هشتم شهریورماه، یک شهروند کُرد به نام "ابوبکر ایراندوست" اهل شهرستان اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

عکس از راست به چپ: ریبوار کامرانی‌پور و امجد ساعدی