بازداشت دو شهروند دیگر اشنویه‌ای

آژانس کُردپا: دو شهروند کُرد اهل شهرستان اشنویه از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت و از سرنوشت آنان اطلاعی در دسترس نیست.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز سه‌شنبه بیست و پنجم دی‌ماه، دو شهروند کُرد به نام‌های \"جمال موسوی\" و \"عثمان حسینی\" اهل اشنویه از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده‌اند.

به گفته یک منبع آگاه، این دو شهروند کُرد که به خیاطی اشتغال دارند در محل کار بدون ارائه مجوز قانونی از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت و از سرنوشت آنان اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.

این دو شهروند کُرد به اتهام \"همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت گردیدند.

در همین رابطه نیز، روز پنج‌شنبه بیست و هفتم دی‌ماه، سه شهروند کُرد به نام‌های \"عثمان حسنی\"، \"حسن موسوی\" اهل اشنویه و \"علی اسماعیلی\" ٤٠ ساله فرزند محمد اهل روستای \"جاشیران\" توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت گردیدند.

این سه شهروند کُرد نیز به اتهام \"همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" بازداشت شده‌اند.