اولین ملاقات حضوری یک شهروند کُرد با خانواده‌اش پس از دو هفته بازداشت

آژانس کُردپا: یک شهروند کُرد اهل سنندج پس از ١٤ روز بازداشت برای اولین بار با خانواده‌اش ملاقات کرد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز جمعه بیست و هشتم تیرماه، یک شهروند کُرد به نام \"رمضان سلطانیان\" پس از دو هفته بازداشت در حضور مأموران اطلاعاتی با خانواده‌اش ملاقات کرد.

این شهروند کُرد روز شنبه پانزدهم تیرماه به اتهام \"همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران\" توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.

این شهروند کُرد تا کنون از \"دسترسی به وکیل\" محروم و طی سال‌های اخیر به دلیل عضویت فرزندانش در احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران به‌طور مداوم تحت فشار بوده است.

از دیگر سو نیز، طی روزهای گذشته، یک دانشجوی کُرد دانشگاه آزاد خوی به نام \"جبار دودکانلو\" فرزند کاووس از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردیده است.

نیروهای اطلاعاتی در جریان تفتیش منزل شخصی این دانشجو، چند قطعه جاسویچی منقش به پرچم کردستان را پیدا کرده و سپس او را بازداشت کرده‌اند.

تا کنون اطلاع دقیقی از سرنوشت و محل نگهداری این دانشجوی کُرد به دست نیامده است.