انجمن "ژیوای" پاوه: یاران ما راه سبزی را برگزیدند و بر مرام خود ماندند و در همان راه جان سپردند

انجمن "ژیوای" پاوه بیانیه‌ای را در رابطه با جان باختن سه فعال محیط زیست در حین مهار آتش‌سوزی منطقه "مره‌خیل" پاوه منتشر کرد.

متن این بیانیه عیناً در پی می‌آید:

مردم سبزاندیش و قدرشناس شهرستان پاوه، منطقه‌ی هورامان، دیار کوردستان، ملت ایران و دوستداران محیط زیست در سراسر جهان

همانگونه که اطلاع دارید بار دیگر آتش به جان زاگرس افتاد و بار دیگر جان شیرین همنوردان و یاران‌مان را از ما ستاند.

روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ پس از اعزام تیم دوم گروه عملیاتی به مدیریت آقای مختار خندانی، متاسفانه سه نفر از افراد این تیم در حلقه‌ی آتش به دام افتادند و پس از آنکه خفه شدند در آتش سوختند.

در نهایت تاثر و تالم دو نفر از این افراد، کاک مختار خندانی و کاک یاسین کریمی، از اعضای انجمن ژیوای پاوه بودند و کاک بلال امینی از افراد خودجوش و محلی بودند که برای کمک به اطفاء حریق به یاری مرخیل شتافته بودند.

انجمن ژیوای پاوه این ضایعه دلخراش را به خانواده محترم شهدای سبز، خانواده‌ی بزرگ ژیوای و مردم قدرشناس شهرستان پاوه تسلیت عرض می‌نماید.

بی‌گمان ضایعه‌ی از دست دادن مختار و مختارها جبران‌ناپذیر است و این داغ تا همیشه بر جان‌مان و در یادمان می‌ماند. یاران ما راه سبزی را برگزیدند و بر مرام خود ماندند و در همان راه جان سپردند و به عنوان شهیدان سبز، نامشان بر تارک زاگرس خواهند ماند.

البته که شاهو، کوسالان، دالانی، مرخیل، سیروان و زاگرس هر روز صدایتان می‌زند؛ ژیوای تا همیشه مدیون شهیدان سبزش خواهد بود.

 کاک مختار، کاک یاسین و کاک بلال راهتان سبز است و اندیشه‌تان پررهرو

انجمن پیام آوران زمین پاک پاوه - ژیوای

تیرماه ۱۳۹۹