انتقال یک فعال کارگری به زندان مرکزی سنندج

آژانس کُردپا: یک فعال کارگری پس از اتمام بازجویی از اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز یکشنبه هفدهم شهریورماه، یک فعال کارگری به نام "آرام زندی" از اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل گردید.

به گفته یک منبع آگاه، قاضی پرونده این فعال کارگری برای آزادی وی درخواست وثیقه سنگین کرده است.

شامگاه روز چهارشنبه ششم شهریورماه، این فعال کارگری توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و سپس نیروهای اطلاعاتی اقدام به تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی وی کرده بودند.

تا کنون اطلاع دقیقی از دلیل بازداشت این فعال کارگری به دست نیامده است.